Bài viết thử nghiệm - CHIA SẺ

Bài viết thử nghiệm

Khôi Ròm - tháng 4 16, 2019 -
test 1 2 3
abcd

Đây là thẻ h1

Đây là thẻ h2

Đây là thẻ h3

Đây là thẻ h4

Đây là thẻ h5
Đây là thẻ h6
Thông báo
Câu trả lời là chúng ta cũng chỉ cần dùng 1 chút CSS mà thôi. Đặc biệt hơn là chúng ta chỉ việc thêm #layout và trước css của ID/Class mà chúng ta cần căn chỉnh.
Blogger Template
  • Template 2018
  • Template 2017
  • Template 2016