Bình luận mới nhất

Widget bình luận ( nhận xét ) mới nhất cho Blogger ( Ảnh minh hoạ ) Code: <style type="text/css" scoped> h6 {font-size: 100%...

Widget bình luận ( nhận xét ) mới nhất cho Blogger
( Ảnh minh hoạ )

Code:
<style type="text/css" scoped>
h6 {font-size: 100%;font-weight: 400;}
ul.allbloggertricks_recent{list-style:none;margin:0;padding:0;}
.allbloggertricks_recent li{background:none!important;display:block;clear:both;overflow:hidden;list-style:none;border:1px solid transparent;max-height:100px;padding:3px 0!important}
.allbloggertricks_recent a {text-decoration:none;}
.avatarImage{line-height: 0;padding:3px;background:#fefefe;-webkit-box-shadow:0 1px 1px #ccc;-moz-box-shadow:0 1px 1px #ccc;box-shadow:0 1px 1px
#ccc;float:left;margin:0 6px 0 0;position:relative;overflow:hidden}
.avatarRound{width:35px;height:35px}
.allbloggertricks_recent li span{color: #ccc;display: block;font-size: 12px;line-height: 1.4;}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
 var
 numComments = 5,
 showAvatar = true,
 avatarSize = 40,
 roundAvatar = false,
 characters = 60,
 defaultAvatar = "http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",
 hideCredits = true;
 maxfeeds=50,
 adminBlog='Your Name';
//]]>
</script>
<script src='https://fd7acd468e6ed4b74105821fb3f7d0a44c677f7f.googledrive.com/host/0ByBzWAyW5EdvRkViUEpBeHBldGM/doiguocmoc.com.widget-comment.js'></script>
<!--Recent comment-->
<script type="text/javascript" src="/feeds/comments/default?alt=json&amp;callback=allbloggertricks_recent&amp;&amp;max-results=50">
</script> 

FLi Phạm :

Sự yên lặng - Tôi thích nó. Tôi thường xuyên thức khuya, tìm kiếm một thứ gì đó, mà tôi chẳng biết nó là gì. ... Tôi thật buồn cười, thích nói nhưng lại ít nói.

YOU MAY LIKE:

1 Comments Đăng nhận xét